Lotgenoten contact app

Stichting Nomi bouwt besloten contactapps voor stichtingen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor mensen voor wie contact met lotgenoten van groot belang is. Dat kan zijn vanwege ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn.

 

Contact met de doelgroep

Op dit moment moeten de meeste goede doelen organisaties hun diensten en communicatie aanbieden via verschillende kanalen zoals een website, forumgroepen op Facebook, social media kanalen, nieuwsbrieven en e-mail. Dit is onoverzichtelijk, onhandig en vooral lastig voor gebruikers die het liefst alle diensten overzichtelijk op één plek willen hebben op hun mobiele telefoon.
Nomi vs. Facebook

Ook via Facebook kunnen forumgroepen aangemaakt worden inclusief een evenementenagenda. Het is alleen onmogelijk om aan Facebook wijzigingen aan te brengen of om andere pagina’s met diensten toe te voegen (hulplijnen; bibliotheken; doorverwijzingen; etc.).

Dat kan in de Nomi contact-app wel, omdat de app is voorgebouwd in modules. Daardoor kan elke organisatie een eigen tailormade app laten opbouwen, met alle gewenste diensten en communicatie-vormen, toegespitst op de doelgroep. Uiteraard in een eigen stijl en vormgeving.


Alles geregeld onder één knopDe kosten

Bij Stichting Nomi wordt de ICT verzorgd door de hogescholen die bij het project betrokken zijn. Op die manier houden we de kosten voor het op maat maken van de app op nul en worden de kosten voor hosting en onderhoud vergelijkbaar met die van gewone websites.

  • Altijd meteen contact met de doelgroep
  • Alle tools om contact en communicatie te ontwikkelen tussen lotgenoten
  • Alle mogelijkheden om evenementen; voorlichting en hulp aan de doelgroep te organiseren.
  • Afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor de eigen stichting, organisatie of instelling
  • Op maat gemaakt door middel van modules.
  • Android en iOS