Lotgenoten contact app

Stichting Nomi bouwt besloten lotgenoten apps voor instellingen en organisaties die zich richten op kinderen en jongeren voor wie contact met lotgenoten van groot belang is. Dat kan zijn vanwege ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn.

Onze lotgenoten app is speciaal ontworpen om door kinderen en jongeren gebruikt te mogen worden en dat is een ingewikkelde zaak. Zijn contact apps voor volwassenen eenvoudig te bouwen, voor kinderen en jongeren komen daar veel extra veiligheidsinstellingen bij om de hoek kijken. Er zijn dan ook nauwelijks apps die dit kunnen waardoor juist deze doelgroep buiten de boot valt. Onze app is voor hen gemaakt, volgens AVG normen ingericht en beveiligd.

Contact met de doelgroep

Op dit moment moeten de meeste goede doelen organisaties hun diensten en communicatie aanbieden via verschillende kanalen zoals een website, forumgroepen op Facebook, social media kanalen, folders, nieuwsbrieven en e-mail. Dit is onoverzichtelijk, onhandig en vooral lastig voor (jonge) gebruikers die het liefst alle diensten overzichtelijk op één plek willen hebben op hun mobiele telefoon.
Nomi vs. Facebook

De meeste ouders en verzorgers willen niet dat er met hun kinderen via één van de gangbare sociale media gecommuniceerd wordt. Als ze ouder zijn prima (en met restricties zolang dat nog kan) maar niet als ze nog kind zijn en gemakkelijk beïnvloed kunnen worden.

Ouders willen wél dat hun kinderen alle mogelijkheden krijgen om andere kinderen te vinden die in ‘hetzelfde schuitje’ zitten. Dan zou een eigen, besloten en afgeschermd social media platform voor jongeren wel een uitkomst kunnen zijn. Onder toezicht, begeleid en met alle vormen van communicatie onder één knop. Direct ‘live’ contact via evenementen en bijeenkomsten en daarna online via chats of samen filmpjes en verhalen delen. Of gewoon samen spelen. Lotgenoten begrijpen elkaar ook prima zonder woorden. 

 


Alles geregeld onder één knopDe kosten

Bij Stichting Nomi wordt de ICT verzorgd door de hogescholen die bij het project betrokken zijn. Op die manier houden we de kosten voor het op maat maken van de app op nul en worden de kosten voor hosting en onderhoud vergelijkbaar met die van gewone websites.

  • Altijd meteen contact met de doelgroep
  • Alle tools om contact en communicatie te ontwikkelen tussen lotgenoten
  • Alle mogelijkheden om evenementen; voorlichting en hulp aan de doelgroep te organiseren.
  • Afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor de eigen stichting, organisatie of instelling
  • Op maat gemaakt door middel van modules.
  • Android en iOS